První uživatelské testování

Uživatelské testování je jednoduché, levné, efektivní a rychlé. Divím se, že se nepoužívá v daleko větším měřítku.

Mezi lidmi, i mezi těmi v IT, panuje mylná představa, že pro provedení uživatelského testování potřebujete speciální hardware a software, místnosti s poloprůhlednými skly, dobře vyškolené a zkušené psychology a podobně. Vůbec ne. Uživatelské testování můžete rozjet ve vaší firmě zítra ráno (no dobrá, do týdne) a nebude vás to stát nic, kromě času několika lidí. Do uživatelského testování je samozřejmě možno dát hodně peněz, ale pokud jste ho ještě nikdy neprováděli, byly by vyhozené. Dobré, neomezované pracoviště lze vytvořit do 50 000 korun (software – 1000 USD, normální vyhrazený počítač – 1500 USD?, kamera – 20 USD, mikrofon – 10 USD), ale jak si ukážeme v tomto článku, lze se bez této investice obejít.

Nyní popíši doporučený průběh vašeho prvního uživatelského testování. V dalších příspěvcích popíši ideální/optimální stav. Read the rest of this entry »

Průběh uživatelského testování

Úvod

Uživatelské testování softwaru je možné dělat všemožnými způsoby, ale vždy půjde o jeden princip. Uživateli připravíme co nejvěrněji prostředí, na které je zvyklý a necháme ho dělat práci, kterou běžně dělá nebo by měl dělat. Při tom ho pozorujeme a snažíme se ho co nejmíň vyrušovat. Získané podněty vyhodnocujeme až poté. Cílem je, získat podněty, ne jejich řešení.

Nejlepší by bylo testovat na pracovišti uživatele, to je ale zřídka možné. Minimálně je to nákladnější.

Role

Na uživatelském testování se (u nás) podílí několik důležitých rolí, bývají spojeny.

  • Zadavatel vymyslí, co, jak a s kým by se mělo testovat.
  • Koordinátorka zajistí testované osoby, vytvoří rozvrh a pozve všechny účastníky.
  • Mediátor vede testování a zajišťuje, aby proběhlo optimálně podle zásad vedení testování.
  • Hlavní pozorovatel rozumí do detailu zkoumané problematice a komunikuje s testovanou osobou.
  • Pozorovatelé test pozorují, většinou vzdáleně, a stejně jako ostatní si dělají poznámky. Po skončení testu se podílejí na jeho vyhodnocení.
  • Tester je vždy jen jeden. Plní zadané úkoly a nechá se pozorovat.
  • Psychology u nás nemáme.

Read the rest of this entry »